TMGD / Demiryolu Eğitimi

 

► Kimler Katılabilir

 Tehlikeli madde taşımacılığıyla bağlantısı olan firmalarda çalışanlar ve geçerli bir danışmanlık belgesine sahip olanlar katılabilir.

 

►Eğitim Konuları

  • - Demiryolu tehlikeli madde taşıma kanunu ve bağlantılı diğer kanunlar(DTMTK ve RID)
  • - Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması
  • - Paketler ve kaplar
  • - Taşıma evrakları
  • - Etiketleme, işaretleme ve bilgi notları
  • - Taşıma birimi teknik şartları ve taşıma
  • - Örnek olay çözümleri

►Eğitim Süresi

Eğitim süresi Ek olarak 10 ders saatidir.

 

►Ücret

1150 TL + KDV (Eğitim araçları dahildir)

 

►Sınav

(1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınava ilişkin genel şartlar

(1) TMGD sınavı,  ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

(3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

(4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.

(5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.