SRC-5 SINAV TAKVİMİ 2019

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

(Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü)

TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİMİ SERTİFİKASI(SRC-5)

SINAV TAKVİMİ DUYURUSU

 
 
Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan SRC-5 Sınavlarına ilişkin sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihlerini gösteren sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir. 
 
09 Mart 2019 ve 28 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak sınavlar; Ankara, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Adana ve Antalya’da yapılması planlanmaktadır.
 
Diğer sınavların ise; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır.
 
 

2019 YILI SRC-5 SINAV TAKVİMİ
SINAV      TARİHİ PARA YATIRMA BAŞVURU BAŞANGIÇ TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ PARA YATIRMA SON TARİHİ
09 MART 2019 28 OCAK 2019 15 ŞUBAT 2019 13 ŞUBAT 2019 15 ŞUBAT 2019
05 MAYIS 2019 22 MART 2019 12 NİSAN 2019 08 NİSAN 2019 12 NİSAN 2019
13 TEMMUZ 2019 03 HAZİRAN 2019 18 HAZİRAN 2019 14 HAZİRAN 2019 18 HAZİRAN 2019
28 EYLÜL 2019 05 EYLÜL 2019 05 EYÜL 2019 02 EYLÜL 2019 05 EYLÜL 2019
30 KASIM 2019 25 EKİM 2019 06 KASIM 2019 03 KASIM 2019 06 KASIM 2019


 
NOT:   

1. 04 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak sınav saat 14.30’da, diğer Sınavlar ise saat 10:00’da başlayacaktır. 

2. Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir. 

3. Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.

4. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır. 

5. Açıklanan sınav tarihleri için verilen eğitim tamamlama tarihlerinde saat 21.00’e kadar tamamlanan eğitimlerde başarılı olanlar sınava girebilecektir.

6. SRC5 Yenileme Eğitimi alan adayların, Eğitim Tamamlama Belgelerinin süresi 2 yıl geçerli olup, bu süre zarfında 4 adet sınava girme hakları bulunmaktadır. Adaylar, SRC5 belgelerini yenileyebilmek için, SRC5 belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 yıl içerisinde bu sınav haklarını kullanabilirler. Ancak, bu hakların kullanımında sınav takviminde belirtilen başvuru ve ücret yatırma tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 

AÇIKLAMA : 

1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle” kısmından veya SRC5 eğitimi aldıkları eğitim merkezlerince en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)  resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.  
Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.
 
2) Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. 
 
3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 
4) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.  
 
5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
 
 
 
DUYURULUR.