SRC 5 Sorgulama Ertelemesi

T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 27401505-360.02/ 70361 25/12/2014
Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri

İlgi :a) 12/06/2014 tarih ve 26901 sayılı yazımız,
b) 25/12/2014 tarih ve 70372 sayılı Makam Olur'u.
Bilindiği üzere, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında
Yönetmeliğe bağlı olarak 26/12/2013 tarihinde yayımlanan Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol
Kenarı Denetimleri Genelgesi çerçevesinde 01/01/2014 tarihinden itibaren denetimler
yapılmaktadır. Söz konusu denetimlerde, tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin sahip olmak
zorunda oldukları Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC5 Belgesi)
kontrolleri de yapılmaktadır.
Ancak araç sürücülerinin gerekli eğitimi almaları ve belgelendirilmeleri hususunda yaşanan
bazı sorunlar nedeniyle ilgililerin uğrayacağı muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla,
tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik yapılacak yol kenarı denetimlerinde; araç şoförünün sahip
olması ve araçta bulundurması zorunlu olan SRC5 Belgesi kontrolünde, Bakanlığımızca
yetkilendirilen mesleki yeterlilik eğitim kuruluşlarınca düzenlenen Eğitim Tamamlama Belgesine
sahip şoförlerin bu belgelerini ibraz etmeleri halinde bu belgelerin yurt içi taşımacılıkta SRC5
Belgesi muadili olarak 31/12/2014 tarihine kadar kabul edilmesi hususunda Makam Olur’u
alındığı ve uygulamanın buna göre yapılması hususunda denetim birimleri ilgi (a) yazımızla
bilgilendirilmişlerdi.
Ancak, Bakanlığımızca yapılmakta olan Mesleki Yeterlilik Sınavlarının yapılabilmesi
için gerekli hizmet alım ihalesi sürecinin uzaması nedeniyle Aralık ayında yapılması gereken
sınav yapılamamıştır. Bu itibarla, eğitimlerini başarıyla tamamlamalarına rağmen çok sayıda
şoförün sınava girmek için beklediği göz önünde bulundurularak, denetimlerde Eğitim
Tamamlama Belgelerinin ibraz edilmesi halinde bu belgelerin yurt içi taşımacılıkta SRC5 Belgesi
muadili olarak 31/03/2015 tarihine kadar kabul edilmesi hususu ilgi (b) Bakanlık Makam Olur’u
ile kararlaştırılmış olup, uygulamanın bu çerçevede yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini
arz/rica ederim.

 

İzzet IŞIK
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
-İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Emniyet Genel Müdürlüğü)
-İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Jandarma Genel Komutanlığı)